2523022002 Κάτω Νευροκόπι, Δράμας artrooms@tabacchi.gr